24 saatlik proje maratonu Climathon İzmir’18 yapıldı

ESİAD Sürdürülebilirlik Komitesi, IDEMA ve Originn işbirliğinde, 46 ülke ve 100’ü aşkın şehirle eş zamanlı olarak İzmir’de gerçekleştirilen, Climathon İzmir’18 tamamlandı. Üniversite öğrencileri ve girişimciler ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini de amaçlayan etkinlikte katılımcılar 24 saatlik bir zaman zarfında iklim değişikliği kaynaklı sorunlara yerel ölçekte uygulanabilir inovatif çözümler aradılar. Küresel bir hareket olan Climathon’a Pınar markası ürün, Provis Bilgi Sistemleri ise iletişim sponsoru olarak destek verdi.

 “Atık yönetimini nasıl daha iyi hale getirebiliriz?”, “Döngüsel ekonomi modelini şehir ve özel sektör sistemlerinde nasıl uygulayabiliriz?” ve “Sürdürülebilir tedarik zincirini nasıl sağlayabilir, idari yönetimde karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz?” sorularına 24 saat içinde en iyi çözüm önerilerini getiren finalistlere etkinlik sonunda çeşitli ödüller verildi. Jüri başkanlığını Philsa Philip Morris Sabancı yöneticisi Tanju Türkyaşar’ın yaptığı jüride Betül Elmasoğlu, Günseli Ünlütürk, Selçuk Karcıoğlu ve Sibel Zorlu yer aldı.

Climathon İzmir’18 etkinliğinde ESİAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Betül Elmasoğlu hoş geldiniz konuşmasını gerçekleştirdi. Elmasoğlu: “Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan küresel risk araştırmasında iklim değişikliği, sistematik olarak önemli tehditlerde ilk beş arasında yer alıyor. İzmir 2100 yılında iklim değişikliği ve doğal afetlerden dünyada en çok etkilenecek şehirler arasında maalesef ilk 10’da yer alıyor. Siyasi irade, Ar-Ge, finansman ve tüketici olarak çeşitli açılardan bu dönüşümü gerçekleştirecek kapasite ve mekanizmayı oluşturmamız gerekiyor. Atık yönetimi ve enerji verimliliği gibi alanlardaki yeni yaklaşımlardan doğan döngüsel ekonomi kavramı da bu dönüşümün bir başka boyutu” diye konuştu.

Programın açılış konuşmasını yapan Eko IQ dergisi Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru da İzmir’in iklim değişikliğinin etkilerine hazırlıklı olmadığını, yaşamımızı hâlihazırdaki şekliyle idame ettirmek istiyorsak küresel ısınmanın 1,5 derecenin üzerine çıkamaması gerektiğini ifade etti. Küresel ısınmayı bu limitte tutacak dönüşümü sağlamak için 20-30 yıllık bir zaman dilimimiz olduğunu belirten Doğru, bunu sağlayabilecek son neslin şimdiki nesil olduğunu vurguladı.

24 saat içinde en inovatif çözüm

Konuşmaların ardından, 10 ekip 24 saat boyunca inovatif çözümler üretmeye yönelik çalıştı. Etkinlikte birinciliği yeni nesil elektronik atık yönetimi platformu projesiyle Toplio ekibi kazandı. İkinciliği insan merkezli sürdürülebilir kıyı çözümleri projesiyle Balbazar ekibi alırken, üçüncülüğü ise kurumsal atık yönetimi ara yüzü ile teknolojik tabanlı atık yönetimi projesiyle KAYA ekibi ve iklim sorunlarına oyunlaştırma ile çözüm bulan platform projesiyle The Puzzles ekibi paylaştı.

Kapanış konuşmasında küresel Climathon etkinliğinin Türkiye’de ilk defa bu sene İzmir’de düzenlendiğini ifade eden ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, gelecek yıl da bu etkinliğe ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Ekonominin değer zincirine yeni bir bakış

2019 yılında sürdürülebilirliği değişik alt başlıkları ile ele alarak çeşitli hackathonlar düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Sivri, hackathonları sanayi-girişimci işbirliğini geliştirmeye yönelik yıkıcı teknolojiler için bir “ön-girişim” alanı olarak gördüklerini belirtti. Hem teknolojik dönüşüm ve ekonomik yansımaları hem de sürdürülebilirliğe ilişkin kaygıların iş dünyasını iklim değişikliği ile mücadelenin alt başlıklarında önlemler almaya ittiğine dikkat çeken Sivri, “Üyelerimiz Endüstri 4.0 uygulamaları, kojenerasyon tesisleri, düşük karbonlu ve yüksek verimli teknoloji yatırımlarına daha fazla yöneliyor. Her endüstri devrimi aşamasında olduğu gibi, bu dönüşüm olgusu, hayat standardımızı yükseltecek üretken büyüme anlamına geliyor. Bu da ekonominin değer zincirine yeni bir gözle bakmayı ve inovasyonu yaşamın doğal bir akışı olarak kabul etmemizi gerektiren bir anlayışı kaçınılmaz kılıyor” dedi.

 “Ar-Ge ve inovasyonda iyileştirmeler geniş tabana yayılmalı”

Türkiye’nin de küresel dönüşümde geride kalmaması için son dönemde mevzuatta Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelik iyileştirmelerin geniş bir tabana yayılması, orta ölçekli ve KOBİ seviyesinde yaygınlaştırılması ihtiyacı olduğunu söyleyen Sivri, “Bu doğrultuda Ar-Ge, inovasyon ve beşeri sermaye başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kurumsal altyapının oluşturulması; stratejik plan ve programlarda çevresel, ekonomik ve toplumsal hedeflerin sektörel bir yaklaşımla ve bütüncül bir anlayışla ele alınması; başta sosyal girişimcilik olmak üzere yaratıcılığı teşvik edecek girişimcilik ortamının yaratılmasına destek olacak çerçevenin geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan oyuncu Mert Fırat, iklim değişikliği konusunun son döneme kadar liderler tarafından bir öncelik olarak benimsenmediğine dikkat çekti. Bu konuda gençlere büyük rol düştüğünü ifade eden Fırat, bu tarz etkinliklerin yaratıcılığı, girişimciliği ve işbirliği yapma kültürünü eş zamanlı olarak geliştirdiğini belirtti.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir