Zengin: “Yeniden değerleme şirketler için avantajlı”

İZSİAD düzenlediği çevrimiçi toplantılara farklı sektör, konu ve konuklarla devam ediyor. Son olarak Zen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İZSİAD Danışma Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yaşar Zengin’i “Son Gelişmeler Işığında Vergide Yeniden Değerleme”  konusuyla ağırladı.

Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İZSİAD olarak ekonomiye, iş dünyasına, piyasa ve sektörlere mercek tutan toplantılara devam ettiklerini söyledi. Enflasyona bağlı olarak vergide yeniden değerlemenin söz konusu olduğunu söyleyen Küçükkurt, “Bu anlamda tercihe bağlı olan vergide yeniden değerleme ile önümüzdeki dönemde çıkması yüksek ihtimal olan enflasyon düzenlemesinin getirecekleri, faydaları ve uygulama alanlarını Yeminli Mali Müşavir, İZSİAD Danışma Kurulu üyemiz Yaşar Zengin’den dinlemek istedik” dedi.

Vergide Yeniden Değerleme bu yıl sonuna kadar

Zen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İZSİAD Danışma Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yaşar Zengin, “Son Gelişmeler Işığında Vergide Yeniden Değerleme” sunumu yaptı.

Yeniden değerlemenin işletmelerin bilançolarında kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıkların, üretici fiyat endeksindeki değişimlere göre değerlerinin güncellenmesi demek olduğunu ifade eden Zengin, “Bu yeniden değerlemenin son tarihi 31 Aralık, zorunlu olmamakla beraber firmaların bunu yapmasında fayda var” dedi.

Yeniden değerlemenin 1983 yılında yürürlüğe girdiğini ve 2004 yılında yürürlükten kaldırıldığını söyleyen Zengin, “2021 yılında ise 6 aylık süreyle tekrar geçici olarak yürürlüğe konuldu. Son yapılan düzenleme ile 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere enflasyon düzeltmesinin yapılmadığı tüm yıllarda uygulanmak üzere sürekli hale getirildi” dedi.

“Enflasyon düzenlemesi geliyor”

Enflasyon düzeltmesinin ilk kez 2004 yılında uygulandığını söyleyen Zengin, “Takip edilen yıllarda koşullar olmadığı için düzeltme yapılmadı. Ancak içinde bulunan yılın üretici fiyat endeksindeki artışın yüzde 10’u aşması nedeniyle bu düzeltme zorunlu haline geldi” dedi. Bilanço esasına göre defter tutan ferdi işletme sahipleri, gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bunu yapmak durumunda olduğunu söyleyen Zengin, “Arazi ve arsalar, binalar, tesisi makine ve cihazlar, kara deniz hava taşıtları, demirbaşlar, gayri maddi haklar, şerefiyeler, Ar-Ge giderleri, Özel maliyetler bu kapsam içinde bulunuyor” diye konuştu.

Zengin, yeniden değerlemenin enflasyon düzenlemesi gibi zorunlu olmadığını da sözlerine eklerken, “Önümüzdeki günlerde çıkması beklenen enflasyon düzenlemesi ise zorunlu. Yeniden değerleme yaptıracaklar bu yılın sonuna kadar yaptırmalılar” diye konuştu.

Zengin, yeniden değerlemenin avantajlarını ise şu şekilde sıraladı:

Amortismanlarda artış sağlar, böylece amortisman tutarı artacağı için gelir ve kurumlar vergisinin düşmesine sebep olacaktır. Maliyet değerlerinde artışa sebep oluyor, bu da bilançoları daha düzenlemiş hale sokuyor. Satışta kar etkisi ve öz kaynaklarda artış meydana geliyor”

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir