TÜRKONFED VE SAP TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ İZMİRLİ KOBİ’LERİ DİJİTAL TİCARET ZİRVESİ’NDE BULUŞTURDU

TÜRKONFED ve SAP Türkiye, Türkiye’de e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün liderlerini KOBİ’lerle buluşturmak, Anadolu’daki işletmelerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak hedefiyle Dijital Ticaret Zirveleri düzenlemeye başladı. Zirve serisinin ilk durağı ise BASİFED ev sahipliğinde İzmir oldu.

17 Nisan 2018 – İstanbul/Dijital ticaretin uzman isimleri, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) veSAP Türkiye işbirliğiyle başlatılan Dijital Ticaret Zirvesi’nde, İzmirli KOBİ’lerle bir araya geldi. Türkiye’de e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün liderlerini KOBİ’lerle buluşturmayı ve işletmelerin yeni nesil ticari faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan Dijital Ticaret Zirveleri serisinin ilki, Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde düzenlendi. Açılış konuşmalarını BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen veSAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Öznal’ın yaptığı İzmir toplantısının kapanışı da TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turantarafından gerçekleştirildi.

Orhan Turan: “Ekonominin itici gücü artık e-ticaret ve e-ihracat”

Konuşmasında, ihracatın sırtladığı Türkiye ekonomisinde, KOBİ’lerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, finansmana erişiminin sağlanması ve yüksek teknoloji kullanımlarının artırılmasıyla,üretim ve kalkınma odaklı sürdürülebilir bir büyüme sağlanabileceğini vurgulayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Ülkemizde; KOBİ’lerin teknolojik düzeyi düşük ürünler üretmesi, nitelikli eleman sayısının ve eğitim seviyesinin düşük olması, Ar-Ge harcamalarının düşük payı, yenilik politikalarının yetersizliği ve doğrudan yabancı sermaye akışının diğer ülkelere göre düşük gerçekleşmesi, rekabetçiliğimizi önemli ölçüde kısıtlıyor. Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü artık e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor” dedi.

Türkiye’de e-ticaretin toplam pazar büyüklüğünün yıllık ortalama yüzde 31’lik bir büyüme kaydettiğini vurgulayanTuran, dünyada 3 trilyon dolara yaklaşan e-ticaret satış hacmini hatırlatarak şunları söyledi: “Türkiye’de e-ticaretin perakende satıştan aldığı toplam pay yüzde 4. Dünyada bu oranın yüzde 10 olduğu düşünüldüğünde, gelişime açık bir alan olduğu görülüyor.Ülkemizde e-ihracatın toplam ihracat içindeki binde 3 payının artırılması için,başta mevzuat ve yeni ticari pazarlar olmak üzere stratejik yol haritasının da ortak akılla hazırlanması önemli bir kazanım olacaktır.”

Selçuk Öznal: “Amacımız, Türk şirketlerinin dünya devi markalar yaratmasına katkı sağlamak”

SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Öznalise konuşmasında,“Günümüzde yapay zeka, öğrenen makineler, nesnelerin interneti, gelişmiş analitikler ve blokzincir (blockchain) gibi teknolojilerin ana başlıklar haline gelmesiyle, müşterilerimizin birer akıllı işletmeye dönüşmelerine, geliştirdiğimiz çözümler sayesinde iş gücünü yetkinleştirmelerine ve katma değer yaratmaya odaklanmalarına yardımcı oluyoruz” diye konuştu. Bugün dünya genelindeki müşterilerinin yüzde 80’den fazlasını KOBİ’lerinoluşturduğunu kaydeden Öznal, şöyle konuştu: “SAP Türkiye olarak en büyük amacımız, Türk şirketlerinin global arenada dünya devi markalar yaratmasına katkı sağlamak ve KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak. Dijital ekonomi çağında KOBİ’lerin rekabet gücünü artırabilmesi için ise bulut bilişim büyük fırsatlar sunuyor.

Genç nüfusa sahip bir ülke olmamızın da avantajıyla, teknolojiye ve yeniliklere çok çabuk adapte olabilme potansiyelimiz var. Bu da teknoloji alanında hızlı yol aldığımızın ve alacağımızın en önemli göstergesi. Bu nedenle Anadolu’daki şirketlerde de dijital dönüşümün hız kazanacağını ve bulut kullanımının da önümüzdeki yıllarda aynı hızla ülkemizde artacağını öngörüyoruz. Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’lere güç verme vizyomuzla, onların iş süreçlerine değer katacak uygulama ve çözümler sunmaya, dijital dönüşüm yolculuklarında her zaman en yakın iş ortağı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyonla SAP Türkiye olarak, Dijital Ticaret Anadolu’dan Yükseliyor! temasıyla dört farklı şehirde gerçekleşecek bu değerli projenin bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

Seda Kaya Ösen: “Ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz”

“Dün ekonomi lokomotifinin küçük bir vagonu olan e-ihracat ve e-ticaret; yakın gelecekte lokomotifin kendisi olacak” diyen BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösenise, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Rakamlar bu geleceği bugünden açık ve net bir şekilde tarif ediyor. 25 trilyon dolarlık dünya perakende sektörü içinde e-ticaretin payı yüzde 10’u geçmiş durumda. 2,5 trilyon dolarlık bir e-ticaret içinde ülkemizin, 2018 yılında hacmi yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar TL’ye çıkıyor. Küresel e-ticaret satışlarının 2021 yılında 4,5 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. 3 yıl içinde pazarın, yüzde 100’e yakın büyüme öngörüsünü, elbette teknolojinin baş döndüren gelişmeleri besliyor. Ayrıca global perakende e-ticaret hacminin 2011 yılında yüzde 32’sini gelişmekte olan ülkeler oluştururken, 2020 yılında bu oranın yüzde 65’lere ulaşacağı düşünülüyor.E-ticarette bu yeni kodların yazılması için ülke olarak ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor. Yani; sektör ve idari yapı arasında etkin iletişimin kurulması için ilgili mekanizmaları harekete geçirmek; algı ve dijital okuryazarlığın artırılması, perakendecilerin e-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olmalarının sağlanması; teknik, lojistik ve ödeme altyapılarının iyileştirilmesi; mevzuatın sektörün gelişimimi destekleyecek şekilde düzenlenmesi.”

Dijital ticaretin yeni kodları İzmir’de anlatıldı

Moderatör sunuculuğunu Netizen Kurucusu Ümit Öncel’in yaptığı zirve, alanında uzman kurum ve isimlerle, İzmirli KOBİ’lere dijital ticaretin yeni kodlarını anlattı. Dijitalleşen dünyada akıllı işletmelerin özelliklerini MBIS Genel MüdürüCenk Salihoğlu, e-ticarette başarılı ödemeleri artırmanın yolunu da Iyzico Satış Müdürü Akif Sezerkatılımcılar ile paylaştı.

Herkes için dijital pazarlamanın ipuçlarını Red&Grey Kurucusu Furkan Reis, dijital ticarette yeni fırsatlarıGittiGidiyor Uluslararası Ticaret Müdürü Erkan Yozkatanlatırken;Bilişim Hukukçusu Av. Burçak Ünsalise,“Dijital Ticaretin Hukuki Boyutu” başlığıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Zirvenin yeni durağı 2 Mayıs’ta Gaziantep’te

Türkiye’de her ölçekten işletmecinin kendini geleceğe taşıyabilmesi adına gerekli olan donanımı sunmayı, karlılıklarını artırmayı, yenilikçi iş süreçleri ile verimliliklerini yükseltmeyi ve ülkenin küresel rekabet gücünü gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmayı hedefleyen“Dijital Ticaret Zirveleri”, toplam 4 ilde düzenlenecek.

İzmir’in ardından “Dijital Ticaret Zirveleri”ninbir sonraki durağı 2 Mayıs’ta Gaziantep, ardından daKocaeli ve Konya olacak

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir