Tekstilciler pazar kaybına uğramamak için daha çok destek ve teşvik bekliyor

Ege Giyim Sanayicileri Derneği, (EGSD) gerçekleştirdiği çalışma ile üyelerinin yaşadıkları sorunları dile getirerek çözüm önerilerini paylaşmasını sağladı.  Üyelerinden yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini alarak sektörün devletten beklentilerini kamuoyu ile paylaşmak istediklerini dile getiren EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, üyelerinin ayakta kalmak için enerji ve kira giderlerinin desteklenmesi başta olmak üzere destek ve teşviklerin artırılmasını istediklerini söyledi. 

Kurumlar vergisi yüzde 15’e düşürülmeli

COVİD-19 salgını sebebiyle 2020 yılında iş hacmi düşeceği için kurumlar vergisinin yüzde 15’e indirilmesinin fayda sağlayacağını belirten EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, “Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki tedarik ve yan sanayiciler  verilen ödeme, öteleme imkânlarından faydalanamıyor. Tedarik ve yan sanayi tamamıyla sektöre ara mal sağlıyor. Bu sebeple sektörde ciddi firma kaybı yaşanacağı için teşviklere yan sanayinin de eklenmesi gerekir. Salgından dolayı piyasaları duran Avrupa birkaç ülke dışında pazarı açmaya başlayacak. Bizim bu talepler başladığında hazır olmamız gerekiyor. Hazır olabilmemiz , çalışmayan işletmelerin açılabilmesi teşviklerin artması, enerji ve kira giderlerinin desteklenmesi ile doğru orantılı” dedi.

 “Eximbank faiz oranları daha uygun olmalı”

 Asgari ücret desteğinin devam ettirilmesi gerektiğini ve çalışanların salgın dönemde ortaya çıkan hijyen ihtiyaçlarına katkı sağlanması gerektiğini vurgulayan Ertuğrul, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneğinin Haziran ayından sonraki üç ay için de uygulanmaya devam etmesinin faydalı olacağını söyledi. Gelir vergisinde de indirim sağlanmasının sürdürülebilirlik için önemli olduğunu belirten Ertuğrul, “Borçların ötelenmesi firmalara ileriki vadede önemli bir borç yükü getireceği için sigorta, vergi, enerji giderlerinin uzun vadeli, taksitli tahsilatı ya da hibe edilmesi görüşülebilir. İhracatçı firmalar için Eximbank kredi faiz oranları daha uygun hale getirilmeli ve Türk Lirası ihracat kredilerinde ise artış sağlanarak ihracat desteklenmeli” diye konuştu.

“Talep, Bangladeş’e kayıyor”

 Hem tedarikçi üyeler hem de hazır giyim üreticisi olan üyelerimizde iç ve dış talepte önemli ölçüde daralma meydana geldiğini dile getiren Ertuğrul, sözlerini şöyle tamamladı: “Salgın hastalık nedeniyle piyasaları duran Avrupa, birkaç ülke dışında pazarı açmaya başlayacak ve talepleri başladığında bizim buna hazır olmamız gerekiyor. Kumaşçıların ve boyahanelerin hazır olmamasından dolayı siparişin Bangladeş’e kaydığını gözlemliyoruz. Kumaş üreticilerinin ve boyahanelerin tam kapasite çalışabileceği adette sipariş henüz yok, enerji maliyetleri çok olduğu için düşük miktarlı siparişle yanıt veremiyorlar. Enerji desteği çok önemli. İhracat siparişlerinin teslim sürelerinin uzaması sebebiyle, yüklenilen KDV tutarları, şirketlerin üzerinde devreden KDV olarak birikti. Bu dönemde şirketlere finansman sağlaması açısından cari dönem devreden KDV tutarlarının ihracat taahhüdüne istinaden iade edilmesi planlanabilir.”

 EGSD üyelerinin devletten beklentileri

 •        Hükümetin aldığı destek ve önlem paketleri en iyi şekilde duyurulmalı,

•        Alınan önlemler genişletilerek büyük ve küçük ölçekli tüm firmaların kullanımına      sunulmalı,

•        Enerji tüketimi ve kira giderleri desteklenmeli

•        Alacak kredisinin koşulları esnetilmeli

•        Servis maliyetindeki artışa çözüm bulunmalı

•        Kısa Çalışma Ödeneğinde düzeltmeler kolaylıkla yapılmalı

•        Kurumlar vergisi oranı yüzde 15’e indirilmeli

•        Sigorta, vergi, enerji giderlerinin uzun vadeli, taksitli tahsilatı ya da hibe edilmesi görüşülmeli

•        Eksik çalışma sağlık için devam etmeli

•        Teşviklere yan sanayi de eklenmeli

•        Avrupa pazarı açıldığında Türkiye’de üreticiler talebe hazır olmalı

•        Asgari ücret desteği devam ettirilmeli

•        Şirketlerin çalışma motivasyonun bozulmaması için uzun vadeli vergi affı uygulanmalı

•        Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği Haziran ayından sonraki 3 ay için de devam etmeli,

•        Cari dönem devreden KDV tutarlarının ihracat taahhüdüne istinaden iade edilmesi planlanmalı.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir