“Sağlık, siyaset ve kamuda kadınlara öncelik verilmeli”

İzmir İş Kadınları Derneği(İZİKAD) öncülüğünde hayata geçirilen ve AB hibe desteği ile iki gün süren İş Yaşamında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi Projesi “Sosyal İçerme ve Çeşitlilik” Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Kordon Otel’de yapılan ve iki gün süren Çalıştay sonunda bir sonuç bildirgesi hazırlandığını ifade eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, insani gelişmeyi savunan ve sağlamaya çalışan tüm demokratik toplumlar için hayati önem taşıdığını belirtti.

İZİKAD olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm çalışmaların bir parçası haline getirmeye çabaladıklarını söyleyen İZİKAD Başkanı Serter, “Kadın ve erkek arasındaki eşitliği savunurken, toplumsal cinsiyet projelerinde erkeklerle diyalog kurmanın ve özellikle genç erkek ve kadınları projelere dahil etmenin yol haritamızdaki en önemli konulardan biri olduğunu düşünüyoruz. Çalıştayımız “sosyal içerme ve çeşitlilik” ilkesini kapsıyor. Bu açıdan bakıldığında; sadece  kadın ve erkek değil, ten rengi, etnik köken, cinsel kimlik, yaş, engellilik, sağlık durumu gibi toplumsal kimliklerin temelindeki tüm eşitsizlikler toplumsal dışlanma olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile eğer etkin şekilde mücadele edilmek isteniyorsa atılması gereken adımların iyi tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Serter, “Problem, nedenleri, tarafları ve sonuçları ile birlikte kabul edilmeli, tanınmalı, anlaşılmalıdır. Ancak o zaman ekonomik ve sosyal açıdan daha refah daha etkin ve daha eşitlikçi olunabilir. Toplusmal cinsiyet eşitliğinin önemi konusundaki toplumsal farkındalığı geliştirmek için özellikle hükümet, üniversiteler, yerel yönetimler, iş dünyası, diğer STK’lar ve medya ile işbirliği halindeyiz. Kadınların ekonomik bakımdan güçlendirilmesini ve işyerinde eşit katılımı geliştirmek için yoğun çaba harcıyoruz” diye konuştu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sonuç raporunda

İki gün süren “Sosyal İçerme ve Çeşitlilik” Çalıştayı’nda da önemli sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Serter, “Proje ortağımız uluslararası bir federasyon olan, merkezi Barcelona’da bulunan (AFAEMME) Akdeniz İş Kadınları Dernekleri Federasyonu’ndan da gelen iş kadınları ile birlikte bu konuları inceledik ve daha kısa sürede daha iyi bir sonuca nasıl ulaşılabilir, alanında uzman kişilerle bunun yollarını tartıştık. Buna göre iki gün sonunda çalıştayımızdan, Kadınların eşit eğitim fırsatlarına ve haklarına erişimin sağlanması, Sağlık, siyaset ve kamu yaşamında eşitlik sağlanana kadar kadınlara öncelik tanınması,Kadınların rol ve sorumluluklarına ilişkin olumsuz kalıp ve yargılarla mücadele edilmesi, Aile yaşamı sorumluluklarının birlikte paylaşılması, Aile içinde kararların birlikte alınması, Hak ve sorumluluklarda eşitlik, Ailedeki kız ve erkek çocukların eşit davranılarak yetiştirilmesi, Kadınların toplumda görev almasının sağlanması ve desteklenmesi, kadın istihdamının artırılması, kadının çalışma hayatıyla iş hayatının örtüşmesinin sağlanması, Kadınların şiddete uğramasının engellenmesi, Ayrımcılığın yasaklanması ve ayrımcılıkla mücadele konusunun geliştirilmesi, Eşit fırsatlar sağlanması sonuçlarını elde ettik” diye konuştu. 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir