İzmir Temiz Enerji Sektörü Kümelenerek Büyüyor

İzmir Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında destek almaya hak kazandığı BEST for Energy (Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy – Enerji için Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşüm) başlıklı projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nda sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek projede, temiz enerji sektörüne yönelik İzmir merkezli küme destek yapılarının geliştirilmesi yoluyla, bu sektörün dönüşümüne yardımcı olmak ve küresel değer zincirinde daha üst seviyelere çıkmak hedefleniyor. Projede temiz enerji sektörüne yönelik ekipman ve çevre teknolojileri üreten firmaların desteklenerek küresel rekabet seviyelerinin artırılması sağlanacak. Süresi üç yıl olarak planlanan proje, Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ortaklığında yürütülecek. Temiz Enerji Kümesi için Değer Zinciri ve Kümelenme Analizi, Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması, Küme Tanıtım ve Uluslararasılaştırma Çalışmaları gerçekleştirilecek.

Projenin geliştirilmesi süreci kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde “BEST for Energy Projesi Bilgilendirme ve Değerlendirme Çalıştayı” başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Çalıştayda temiz enerji ve çevre teknolojileri alanında yerli ekipman ve hizmet üretimi ile bu alanlarda ihracatımızı artırmaya yönelik paydaş görüşlerinin alınması amaçlandı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden sektöre yönelik ekipman üreticileri, hizmet sağlayıcıları ve akademisyenler gibi farklı paydaşların buluştuğu çalıştayda, ülkemiz ve bölgemizde sektörün güçlü yanları ve sektöre yönelik fırsatlar görüşüldü.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, açılış konuşmasında “Bu proje ile oluşturulması planlanan enerji kümelenmesi, Türkiye’nin enerji ekipmanları üretim üssü haline gelmesinde öncü olacaktır. Yenilenebilir Enerji anlamında gerek rüzgar ve güneş ışınım değerleri, gerekse de biyokütle ve jeotermal potansiyeli olsun, ülkemizin çok yüksek bir potansiyeli var. İzmir bu sektörde Türkiye’nin öncü şehri konumunda. Bu sebeple, İzmir merkezli bu küme ülkemizin hem temiz enerji yatırımlarını, hem de bu yatırımlara hizmet veren makine, ekipman ve komponent üreticilerini daha ileriye taşıyacaktır.” dedi

İzmir Kalkınma Ajansı adına konuşan Planlama Birimi Başkanı Halil İbrahim Murat Çelik ise, İzmir Kalkınma Ajansı olarak yenilenebilir enerji sektörünü İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için öncelikli sektörlerden birisi olarak belirlediklerini ifade ederek, “Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açılarından, yenilenebilir enerji son derece önemli. Yenilenebilir enerji kaynaklarını daha yoğun şekilde kullanmalı, ayrıca yenilenebilir enerjiye yönelik ekipmanların üretimini de ülkemizde gerçekleştirmeliyiz. Bunun yanında; enerji verimliliği, enerji depolama üniteleri, elektrikli araçlar vb. enerjiyle ilgili temiz enerji olarak adlandırabileceğimiz pek çok alanda yeni teknolojiler gelişiyor. Bunları da ithal etmek yerine üretebilir hale gelebilmeliyiz. Bu sebeple ülkemizdeki temiz enerji sektörünün rekabetçiliğini artırmayı önemsiyoruz. Projemizin Avrupa Birliği Delegasyonundan da onay alması halinde, yaklaşık 3 Milyon Avro finansal kaynak, temiz enerji sektörü ekipmanları ve çevre teknolojileri üretiminin geliştirilmesi amacı ile ülkemize kazandırılmış olacak.” dedi.

Kümelenme, kurumlararası işbirliği, çevre hassasiyeti ve döngüsel ekonomi gibi konuların öne çıktığı çalıştay, tüm paydaşların bir araya gelmelerini sağlayan bu tarz etkinliklerin yinelenmesi dilekleriyle sona erdi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir