İzmir iş dünyasının İEF heyecanı

Bu yıl 18-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 86. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir iş dünyasında heyecan yarattı. Fuarın “İnovasyon ve Enerji” temasıyla düzenlenmesinin önemli olduğunu belirten iş dünyası temsilcileri, İEF’nin her zaman olduğu gibi kentte ekonomik hareketlilik yaratacağını da umduklarını belirttiler. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olması nedeniyle özellikle yenilenebilir enerjide büyük bir potansiyele sahip İzmir’in bu alanda yeni hamleler yapması gerektiğine işaret eden iş dünyası temsilcileri, İEF’nin Rusya ile ilişkilerin daha da gelişmesi için zemin hazırlayacağını ifade ettiler.

 

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman:

“Emekleme aşamasındayız”

İEF’de bu yılki teması inovasyon ve enerji. Bu iki kelime ülkemiz açısından çok önemli. Son yıllarda orta gelir tuzağı diye de adlandırılan seviyede kalmamızın nedenlerinden birinin, dünya çapında inovatif ürün ortaya koyamamamız olduğu sık sık dile getirilmektedir. Sağlıklı ve sürdürülebilir inovasyon ekosistemi, günümüz inovasyon odaklı ekonomi politikalarının temel hedefi haline gelmiştir. İnovasyonun ortaya çıkmasına iklim oluşturacak temel düzenlemeler bu noktada büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de bir ulusal inovasyon sisteminin oluşturulması ve açık inovasyon havuzlarının yaratılması çabaları henüz emekleme aşamasında olmakla birlikte hızla gelişmektedir. İnovasyonda ulusal sistem oluşturulması elbette önemlidir. Ancak inovasyonun ticari ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi için özel sektörün inisiyatifi büyük önem taşımaktadır. Gerçek Ar-Ge faaliyetleri şirketler tarafından yapılır ve yapılmalıdır. Ne olursa olsun, yola doğru çıkmak en önemlisi…

 

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri

“İEF, yenilenebilir enerjide İzmir’i öne çıkaracak”

86.İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında, gerek Türkiye’den gerekse bu yılın partner ülkesi Rusya’dan güçlü bir katılımla yapılacak olan iş dünyası temaslarının hem Türkiye hem de İzmir için faydalı ekonomik gelişmelere vesile olacağına inanıyoruz. Enerji, ülkemiz ithalatında önemli bir yer tutuyor ve bağımlılık oranımız oldukça yüksek. Öte yandan, jeotermal ve yenilenebilir enerjide İzmir ve çevresinin ciddi potansiyeli mevcut. Fuarın enerji temasının, İzmir’in yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Fuarda İzmir’in çağdaş kent kimliği üzerine vurgu yapan, çağdaş kültür ögelerini halkla bütünleştiren birçok etkinlik bulunuyor. Fuar geçen yıldan beri yeni bir anlayış ve çağdaş konseptle yoluna devam ediyor. 86. İEF’nin Ege’ye yeni ufuklar açmada etkili olmasını diliyor, İzmir’e hak ettiği ekonomik gelişme ve yüksek standartları kazanması için katkı sağlayacağına inanıyorum

 

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam:

“Enerji gündem olmalı”

Bu sene İzmir Enternasyonal Fuarı’nın İnovasyon ve Enerji başlığıyla kapılarını 86. kez açıyor olması, aslında bir bakıma ekonomi dünyamıza yol alması gerektiği yönü de gösteriyor. Katma değeri yüksek, artı değeri fazla ürün ve hizmetlerin üretimi ve bunların pazarlanmasının öneminin yanında, günümüz dünyasında enerjinin ülkelerin en kritik varlıklarının başında geldiği de bir gerçek. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin konuşulduğu günümüz dünyasında ekonomik gelişim için alternatif enerji imkanları değerlendirilmeli. Yenilenebilir enerjide, Ege Bölgesi pek çok avantaja sahip. İktisat kongresi ile genç Cumhuriyet’e vizyon çizen Mustafa Kemal Atatürk’ün o günkü ön görüsünden ilham alarak, bugün de yenilenebilir enerji kaynaklarında ülkemiz için yeni çıkış yolu yaratmalıyız. Bu fuar bu nedenle çok önemlidir. EGEV adına İEF’nin başarılı geçmesini diliyorum.

 

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros:

“Yenilikçi üretim şekillerini benimsemeliyiz”

İEF, ilk düzenlendiği günden bu yana İzmir ve Türkiye için çok önemli bir organizasyon olmuştur. Kentsel ve ulusal kalkınmada ciddi rol oynayan İEF, dünyadaki en büyük krizler karşısında bile direnç göstermiş, yeni ekonomik ilişkilerin kurulduğu önemli bir organizasyon olma özelliğini korumuştur. Bu yıl da “İnovasyon ve Enerji” temasıyla düzenlenen İEF, dünyada değişen iş yapış stillerine ülkemizin adaptasyonun sağlanması açısından büyük önem arz ediyor. Yalnızca bugünü değil, yarınları kurtarmak için yenilikçi üretim şekillerini benimsememiz, bunu yaparken de çevreye bıraktığımız ayak izimizi küçültmemiz çok önemli. Bu kadar hassas bir konuyu tema edinen İEF’nin, İzmir iş dünyasına katacak çok fazla şeyi olduğuna inanıyorum.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem:

 “İEF hala çok önemli”

Tarihi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’de düzenlediği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik açıdan temellerinin atıldığı 1. İktisat Kongresi’ne kadar uzanan İzmir Enternasyonal Fuarı, özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. Üzerinde kurulduğu yangın alanıyla beraber İzmir’in ekonomik anlamda da küllerinden doğmasına büyük katkılar sağlayan İEF, kentimizin tüm dünya ile güçlü ticari bağlantılar kurmasında yadsınamaz bir rol oynamıştır. Bugün İEF’nin ekonomik anlamda etkisi sorgulanır hale gelmiş olsa da, Türkiye’nin zaman zaman ticari krizler yaşadığı pek çok ülkenin burada yer almaktan vazgeçmemesi, bizlere İEF’nin hala çok önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Özellikle geçtiğimiz yıl fuarın ana teması olarak belirlenen “İnovasyon” konusunun, bu yıl “İnovasyon ve Enerji” temasıyla yeniden ele alınması, İzmir’in doğru yolda olduğunu göstermektedir. Yenilikçiliğe her zaman açık olan İzmir, inovasyon temelli yatırımlara yönelerek Endüstri 4.0 devrimine de öncülük etmelidir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir