Fahrettin Selçik, “KESİAD yön gösterici olmalı”

Fahrettin Selçik, yılların sanayicisi, Kemalpaşa’nın Fahrettin abisi, aynı zamanda şairi, Kemalpaşa Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu başkanı… Bu sayımızda kendisi ile konuştuk, KESİAD’ın kuruluşunu, yaşadığı sorunları, KOSBİ ile geçmişteki ve günümüzdeki ilişkileri, KESİAD’ın bugün geldiği yer ve bundan sonra üstlenmesi gereken görevler üzerine söyleştik. Biz sorduk, o da çekinmeden, uzun uzun yanıtladı sorularımızı. Haydi o zaman sizi de sohbetimize buyur edelim:

KESİAD’ın kurucu başkanısınız, bize KESİAD’ın hangi şartlarda, hangi ihtiyaçlarla kuruldu anlatır mısınız?

9 Ocak 2002 tarihinde derneğimiz resmi olarak kuruldu. Kuruluş gerekçemiz ise o dönem Kemalpaşa’nın ihmal edilmiş, sanayi sitesi bile denemeyecek olan gecekondu tadındaki sanayi bölgesinin sorunlarına çözüm bulmaktı. O dönem EBSO’da komitedeydim. Bir gün komite yemeğinde konu açıldı, şu anda KOSBİ’ye giden yol diz boyu çukurlarla doluydu ve onu dile getirmiştim. Sonrasında büyük bir toplantı çağrısı yaptım ve bu çağrım yanıt buldu, Ege Seramik’te 80-100 kişilik bir toplantıyla KESİAD’ın temeli atılmış oldu. O toplantıda dernek ismi belirlendi, 22 kişilik müteşebbis heyeti çıkardık. Üye sayısı hemen 150 oldu, ancak daha ileri gidemedik çünkü insanlar bölge birlikteliğine alışkın değildi. Bunun yansımalarını başka yerlerde de görüyorduk, mesela EBSO’da Kemalpaşalı sanayicilerin olmaması, KOSBİ müteşebbis heyetinde Kemalpaşa dışından sanayicilerin olması hep bu birliktelik alışkanlığımızın olmaması sebebiyleydi. Bu şartlarda derneğimizi kurduk.

O dönemde temel sorunlar nelerdi, öncelikleriniz neydi?

Her alan bakir olduğu için ve hiç hizmet gelmediği için sorunlar çoktu ve konu başlıklarını çıkarmak ve oradan yürümek kolay oldu oldu açıkçası. Birincisi elektrik sorunumuz vardı, ikincisi yol sorunu vardı, üçüncüsü su sorunu vardı. Alt yapı sorunlarının dışında kişiler birbirini tanımıyordu, iş birliği sorunumuz vardı. Kemalpaşa’da 3-5 sanayiyi bir araya getirecek salon bile yoktu, en kötüsü burada Kemalpaşa’yı temsil edecek olan KOSBİ’nin ofisi yoktu. EBSO’da iki üç OSB ile beraber bir odayı paylaşıyordu KOSBİ.

OSB kanununa tabi olmadığı için dernek statüsündeydi KOSBİ. Bu şartlarda KESİAD olarak sanayicinin dertlerine çözüm bulmak için çalışmalara başladık. Doğal gaz sorunumuz da vardı, Ege Seramik’in ağırlık koyması ile Ege Seramik’e kadar getirilen doğal gaz, bölgeye girmedi. Sonra KESİAD olarak buna parmak bastık. Yapılan fizibilite raporları ile kendisini bir iki yılda amorti edecek bir enerjinin sanayicinin istifadesine sunulmadığı, bunun düzeltilmesi ve bu enerjinin sanayicinin hizmetine verilmesi yönünde bir kampanya başlattık. Sanayicilerin katkılarıyla gaz dağıtım şebekesi yapıldı.

“Şunu yapamadım, çözemedik” dediğiniz bir konu var mı o günlere baktığınızda?

İçimde uhde kalan, çözemediğimiz bir konu var, yeri gelmişten ona da değinmek isterim. KOSBİ’nin Kemalpaşalı sanayicilerden seçilmesini sağladık evet, EBSO artık Kemalpaşalı olmayan sanayicileri KOSBİ yönetimine atamıyor ama seçimle yönetimin gelmesini sağlayamadık. 550 sanayici var şu an KOSBİ’de ama hala atamalı sistem devam ediyor. Devlet OSB’leri kurarken Sanayi odalarına, valiliklere, belediyelere bu yetkileri veriyor, buralar kurulsun işlesin diye. Ancak kurulup işlemeye başladıktan sonra buralardan çekilmeleri, yönetimlerini orda faaliyet gösteren sanayicilere devretmeleri gerekir, bu yapılmıyor. Bu genel bir OSB sorunu olarak duruyor hala…

KESİAD ile KOSBİ’yi büyük oranda aynı sanayiciler oluşturuyor artık. İki kurumun ilişkileri, iş birliklerine dair neler dersiniz?

İlk kurulduğumuz yıllarda KOSBİ ile aramızda bazı sorunlar oluştu, bunları da belirtmeden geçmemek lazım. O dönemde KOSBİ eleştiriye tahammülü olmayan bir anlayışla yönetiliyordu. Kemalpaşalı olmayan sanayiciler vardı KOSBİ yönetiminde. KOSBİ’nin tüzel kişilik iptalleri bu tutumlarının neticesidir. Neyse ki sonraki yıllarda bu anlayış yavaş yavaş değişti ve hem OSB hem dernek olarak faydalı çalışmalara imza attık. Artık iki teşekküldeki kişiler de birbirini tanıyan kişiler. KESİAD, bu anlamda bölgenin daha iyiye gitmesi için KOSBİ’ye yol gösterici, yönlendirici, yapıcı eleştirilerle yaklaşmalı, yaptığı doğru işleri takdir ederken, varsa eksiklikler, onların giderilmesi adına o konuları dile getirmeli.

KESİAD’ın temel işlevi ne olmalıdır bundan sonra?

Sivil toplum örgütleri bir görev üstlenirler, bir misyonları vardır. KESİAD’ın da bir misyonu var. Aslında KESİAD’ın bölgeyi aşması lazım, sanayicinin problemi sadece burada bitmiyor. Ankara’ya taşınacak sorunlar var, lobi yapması gereken konular var.

Diğer konu da OSB’ler Türkiye ekonomisinin temeli olmuş durumda. 280’i aşkın OSB var Türkiye’de. Bu anlamda OSB’lerin üst kuruluşu var ama yeterince aktif değil. KESİAD ve diğer sanayici iş adamları dernekleri, bu yapıyı güçlendirmeli. Bu konuda diğer sanayici ve işadamları derneklerine örnek olmalı KESİAD, bu konuda çalışma yürütmeli. Öte yandan ben KESİAD’ın çok gelişme kaydettiğini görüyorum, en hoşuma giden taraf, 7. başkan seçildi, her başkan derneğe bir kademe atlatmaya çalışıyor. Seçimin nimetleri bunlar, bir rekabet var çünkü. Bu arada eklemek isterim, KESİAD Başkanımızın İzmir Ticaret Odası başkanlığına soyunması da iyi bir hamle, çıtayı yükselttiğimizi gösterir bu. Başarılar diliyorum.

Şiir yazdığınızı da biliyoruz, KESİAD’a dair bir şiir alabilir miyiz sizden?

Tabi bir tane vereyim size;

 

KESİAD Sofrasında Kahvaltı

Günaydın sanayici dostlarımız,

Demeyin ne getirir Kesiadlı olmamız,

Sizin adınıza hak arayıp çözüm yaratanınız,

Ancak birlikte çözülür sorunlarımız.

 

Sizlere gerekmez, yararlarını saymamız,

Zira, sizler yönetici ve entel insanlardansınız,

Bu kervana sizler de gönlünüzce katılırsınız,

Olduracağız Kemalpaşa Meclisi Mebusanımız.

 

Her gün Belkahve’den gelir geçeriz,

Doğal olarak kayıtlanmadan da Kesiad üyesiyiz,

Yok derneğin sizden parasal beklentisi,

Önemli olan, toplumla birliktelikle fikir üretilmesi,

 

Büyük paralar verip girilir emsal derneklere,

Bakacaksın fark nedir diye, bunların faaliyetlerine,

Ekmek teknesinden dolayı hepimiz Kemalpaşalıyız,

Atatürk reformlarıyla yol alan, sosyal olan insanlardanız…

Fahrettin Selçik 11.3.2013

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir