ESİAD, “İşyerinde Kadının Güçlenmesi Zirvesi” düzenledi

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (ESİAD) ev sahipliği yaptığı, İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen “İşyerinde Kadının Güçlenmesi Zirvesi”nde ESİAD’ın İZİKAD işbirliğiyle Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu’nun yürütücüsü olmasının lansmanı yapıldı. Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu’nun eş başkanlığını ESİAD Yönetim Kurulu üyeleri Sun Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Ünlütürk ve Yaşar Holding CEO’su Dr. Mehmet Aktaş üstlendi.

Zirvede, 30’un üzerinde firma işyerinde kadının güçlenmesine dair iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ne (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imza attı.

Açılış konuşmasında toplumun tüm kesimlerinin fırsatlardan ve kaynaklardan eşit yararlanmasının sosyal ve ekonomik kalkınmayı arttırdığına dikkat çeken ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, bu durumun toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da geçerli olduğunu söyledi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma için hayatın her alanında olduğu gibi, kadının çalışma hayatında da hak ettiği yeri almasının, işgücüne aktif bir biçimde katılmasının ve yönetimde söz sahibi olmasının önemine vurgu yapan Sivri, “Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı son 10 yılda yaklaşık 10 puan artarak % 34’ler seviyesine geldi. Bu seviye hala AB ortalamasının yaklaşık %20 altında. Tek kanatla uçmamız mümkün olamayacağından, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının kritik bir önem taşıdığına inanıyorum. Ancak bu sayede kadınlar ve erkekler, topluma eşit temelde katkı yaparak sürdürülebilir insani gelişmeyi tam anlamıyla gerçekleştirebilir” dedi.

Kadının güçlenmesi için proje

ESİAD olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Sivri, “Derneğimizin ismini tüm üyelerimizi kapsayacak, amaç, faaliyetlerimiz ve 21. yüzyılın gerek ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde ‘iş insanları’ olarak değiştirdik. Sadece iş yaşamında değil, hayatın her alanında kadının rolünün artması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu düşünceden hareketle, hem UN Global Compact imzacısı hem de İZİKAD işbirliğiyle Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu’nun yürütücüsü olduk. Bu mecra ile kadınların iş yerinde, piyasalarda ve toplumda güçlenmesini sağlamak amacıyla en iyi uygulama örneklerini geliştirmeyi,  yaygınlaştırmayı ve bu uygulamalara yönelik politika önerileri oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Toplumsal cinsiyet sürdürülebilirliğin temel taşı

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğin temel taşı olarak gördüklerini söyleyen ESİAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Betül Elmasoğlu, kadınların toplumdaki siyasi, sosyal ve ekonomik statüsünün güçlenmesinin demokratik gelişmişliğin ve toplumsal refah seviyesinin en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti. ESİAD Sürdürülebilirlik Komitesi olarak Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu’nun kurulmasına aracı olduklarını dile getiren Elmasoğlu, “2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi İlkeleri platformunun, tüm kurum ve kuruluşlar arasında bir sinerji ve öğrenme ortamı yaratarak kadının iş yerindeki ve toplumdaki yerini güçlendirmeye katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kadın dostu firmaların artması hedefleniyor

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi olarak Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni desteklemek ve yaygınlaştırmak için yaptıkları projeler ve faaliyetlerle, kadın istihdam oranının ve girişimci kadın sayısının artması yolunda çalıştıklarını söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Amacımız dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaların, İzmir iş dünyasında yayılması ve kadın dostu firmaların artmasıdır. Kadının Güçlenmesi Prensipleri; kadınlara eğitim ve profesyonel gelişim imkânları sağlanarak liderlik seviyesinde eşit hakların verilmesi, ayrımcılık yapılmaması, sağlık, güvenlik, refah sağlanması, şiddete karşı önlem alınması ve insan haklarının uygulanması gibi konular hakkındaki gelişimin ölçülmesi ve halka raporlanarak açıklanması gibi maddeleri içermektedir” dedi.

Özel sektör kadının güçlenmesi için hızlandırıcı bir güç

BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Programlar Yöneticisi ve Ülke Direktör Vekili Zeliha Ünaldı, “Şu anki rakamlar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yüzlerce yıl gerektiğini gösteriyor ama bizim o kadar vaktimiz olmadığı için bu işi biraz hızlandırmak gerekiyor. Bunun için de işin en önemli ortaklarından biri özel sektör. Türkiye’de 22 milyon civarında kayıtlı işgücü var, bunun yüzde 87’si özel sektörde istihdam ediliyor. Özel sektörün bu süreci hızlandırıcı gücü buradan geliyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen panelde, IDEMA Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür moderatörlüğünde Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu eş başkanları Sun Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Ünlütürk ve Yaşar Holding CEO’su Dr. Mehmet Aktaş ile WEPS imzacısı İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ece Elbirlik Ürkmez Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde iş yaşamında kadının güçlendirilmesine yönelik iyi uygulama örneklerini paylaştı.

Zirvenin kapanış konuşmasını yapan oyuncu Gupse Özay ise Türkiye’de ve dünyada kadının sinema sektöründeki rolüne ve kadının güçlenmesinin önemine dair görüşlerini konuklarla paylaştı.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir