ESİAD: “2020 YILINDA YAPISAL REFOMLAR İÇERİSİNDE ÖNCELİKLİ ALAN ADALET REFORMU OLMALIDIR”

Hukukun eşit ve adil uygulanması, fikir ve basın özgürlüğü kriterlerinin geliştirilmesi yakın zamanda açıklanan adalet reformu çalışmalarının hızla hedefine ulaşmasında en önemli amaç olmalıdır. Şeffaflık, katılımcılık, hukukun üstünlüğünün her türlü yönetişim anlayışında içselleştirilmesi önemlidir.

İş dünyamız yatırımlarını artırma, üretime yönelik yabancı yatırımcı sermayeye güven verme ve ekonomide öngörülebilirliğin tesis edilmesi alanlarında ilerleme sağlanması için reform ajandasının en başına evrensel hukuk kriterleri gözetilerek yapısal reformlara hız verilmesini ve ilgili kanunlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklemektedir.

Bu süreçte demokrasinin, genelde ve yerelde temsil edilmesine halel getirmeyecek şekilde işleyişinin tesisi önem arz etmektedir.  Hukuk devletinde hiçbir kurum ve kişi yasal herhangi bir denetim ve soruşturmadan muaf değildir ve hesap verilebilirlik ön planda olmalıdır. Bununla birlikte adil ve hızlı yargılanabilme hakkı, soruşturma sürecinde kişilik haklarının zedelenmemesi gerekliliği, hukukun üstünlüğü ilkesinin esas alınması, ekonomik gelişme için temel amacımız olmalıdır.

Devletimizi güçlü kılan, bir yandan toplumsal barışı, adaleti ve demokrasi ilkelerini korurken bir yandan da güvenliği tehdit eden tüm unsurlarla mücadele edebilmektir.

2020 yılının yenilenen bir adalet sistemi ile bireysel ve toplumsal güvenin, nitelikli büyüme ve kalkınmanın yılı olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir