EGSD Başkanı Atınç Abay: “Krizleri katma değerli üretim ve markalaşma ile aşarız”

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, döviz kurundaki artışın hazır giyim ve tekstil sektörünü de etkilediğini belirterek, “Makro olarak bakarsak ülke olarak üretmeye konsantre olmamız lazım” dedi.

Emek yoğun bir sektör olan hazır giyimde, işgücü maliyetlerinin diğer birçok sektöre göre daha yüksek olduğunu da hatırlatan EGSD Başkanı Atınç Abay, yapısal reformlar, para politikaları ve enflasyon karşıtı hamlelerin şart olduğunu ancak ivedilikle yapılması gereken, özellikle yurt dışı yatırımcıyı ülkemize gelip yatırım yapmasını sağlayacak ortamın sağlanması olduğunu belirtti. Ortam sağlandığı takdirde uluslararası yatırımcıların Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülke olarak göreceğini söyleyen Abay, “Dış politikada akılcı adımlar atmak ve dünya ile olumlu ilişkiler kurmak özellikle ekonominiz bu derece kırılgan iken ekstra önemli oluyor. Böylesi kriz dönemlerinde ihracat büyük bir silah… Biz de üyelerimizi bu yönde teşvik ediyor, çeşitli temaslarla yurt dışı pazarlarına açılmaları için üstümüze düşen görevleri yerine getiriyoruz” diye konuştu.

“Kaliteli üretimin yollarını aramalıyız”

Fiyatların neredeyse sabit kaldığı ancak maliyetlerin sürekli arttığı bir sektörde karlılık sorununun da ortaya çıktığına dikkat çeken Abay, firmaların ithalat yapmaya yöneldiğini ifade etti. Bu durumu tersine çevirmenin yolunun katma değerli üretim, markalaşma ve teknoloji yatırımdan geçtiğini söyleyen Abay, “Endüstri 4.0 atılımı içinde olan ülkeler teknoloji temelli katma değeri yüksek üretimlerle bizim düşük maliyet avantajımızı elimizden alma yönünde ilerliyor. Bu sebeple Türkiye hazır giyim ve tekstil sektörü olarak teknolojik yatırım, endüstri 4.0’a giden yolda atılacak her tür adım, katma değeri yüksek üretim şekli bizim için daha da önemli. Bu sebeple özellikle devletin verdiği teşviklerin daha çok teknolojik yatırıma yönelik olması bu dönüşümde sanayicilere büyük bir yardım olur. Dev uluslararası firmalarla rekabet etmek istiyorsak teknolojik dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. İhracat içindeki ithalatın payına baktığınızda ihracatımızın da ithalata bağımlı olduğunu görürsünüz. Sorun endüstriyel olarak üretilen ve haliyle fiyat olarak ucuz olan ürünlerle küçük esnafın, üreticimizin rekabet edememesi. Çünkü katma değerli üretim yapamıyor, hala atölye üretimi ile dev fabrikalarla yarışmaya çalışıyoruz. Türkiye olarak teknoloji yatırımı yaparak, endüstri 4.0 hedefiyle daha düşük maliyetle daha kaliteli üretimin yollarını aramalıyız” dedi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir