Dijital dönüşümün geleceği ESİAD’da tartışıldı

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) tarafından, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın katılımıyla düzenlenen “Dijital Dönüşümde Küresel ve Bölgesel Eğilimler” konulu toplantıda Türkiye’de ve dünyada dijitalleşmenin geleceği ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasında dijital dönüşüm konusunun hayatımızın her aşamasında öncelikli hale geldiğini belirten ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, “Dijital dönüşüm, üretimde verimlilik, maliyetlerde kontrol ve hız kazandıracak çeşitli teknolojilerle hayat standardımızı yükselterek sağlıklı ve üretken büyümeyi destekliyor. Ülkelerin dijital devrimi başarıyla uygulayabilmesi için, merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde bir dijital strateji geliştirmeleri ve iyi yönetişim modelleri ile uygulamaları gerekiyor. Tarım, sanayi, hukuk, eğitim sisteminin yapılandırılmasında ve en uç noktalara kadar ulaştırabilmesinde dijital dönüşümden ve teknolojiden en iyi şekilde faydalanmak vazgeçilmez bir hal alıyor” dedi.

“İzmir dijital devrimde örnek şehir olabilir”

Ege’nin ve İzmir’in yükseköğretim kalitesine vurgu yapan Sivri, “Ege Bölgesi’ni bilişim ve teknolojide en hızlı hareket eden, adaptasyon sağlayan örnek bölge olarak görmek istiyoruz. ESİAD olarak da bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyor ve bölgemizin potansiyeline inanıyoruz. Özellikle İzmir, hem eğitimli nüfus hem de yaygın teknoloji kullanımı açısından bu devrimin öncüsü olmaya aday. Global şirketlerin de işbirlikleri ve yatırımlarıyla İzmir’in bu dönüşüme öncülük etmesi mümkün. ESİAD olarak bu sürece elimizden gelen her türlü desteği vermek arzusundayız” diye konuştu.

Deegan: “İzmir’e büyük önem veriyoruz”

Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımlarının 20 milyar TL’ye ulaştığını belirten Vodafone Türkiye CEO’su ColmanDeegan, “Bu doğrultuda, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip olduğu potansiyel ile Türkiye’nin dijitalleşmesinde ciddi bir role sahip olan İzmir’e de büyük önem veriyoruz. Son 5 yıl içinde İzmir’e yaptığımız toplam yatırım 210 milyon TL’yi geçti. Amacımız İzmir’in yüzde 52 olarak ölçtüğümüz ‘Dijitalleşme Endeksi Skoru’nu daha da yukarılara taşımak. Vodafone olarak gelecek yıllarda yeni teknolojilerin ve dijital servislerin toplumsal dönüşümde önemli rol üstleneceğine ve bireylerin yaşam kalitesini yükselteceğine inanıyoruz. Yeni marka konumlandırmamızla da yeni trendlerin yeniden şekillendirdiği dünyamızda müşterilerimizin ve toplumların uyum sürecine ve başarısına destek olmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımla İzmir’in önde gelen iş dünyası örgütü ESİAD’ın üyelerinin dijitalleşme yolculuğunda da tam destek vermeye hazırız” dedi.

5G hazırlıkları sürüyor

Vodafone Grubu ile birlikte, sadece “Nesnelerin İnterneti” ile sınırlı olmayan, hayatı daha akıllı kılacak her alanı kapsayan 5G teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda çalıştıklarını belirten Deegan, “Türkiye’ye de 4.5G’deki global deneyimimizi taşırken, bir yandan da çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkânı sunacak 5G teknolojisi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.  5G’nin yeterli olgunluğa erişmesi ile biz de en hızlı şekilde bu hizmeti sunacağız. Zaten yatırımlarımız da bu vizyonla yapılıyor. Hem global hem de yerel seviyede teknoloji ve ürünlere dair böyle yoğun çalışmalar yapılırken, biz de ülke olarak altyapımızı ve pazarı hazır hale getirmekle sorumluyuz. 5G teknolojisine dünyayla eş zamanlı ve tam kapasite ile geçebilmek için fiberle donatılmış bir altyapı oluşturmak büyük önem taşıyor. Bizleri yeni nesil teknolojilere taşıyacak altyapıyı inşa etmek için iş birliğinin önemine ve mevcut regülasyonların yatırımı teşvik eden bir yapıda değiştirilmesine değinilen Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nın bizi 5G’ye taşıyacak ana unsur olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Dijitalleşme karlılığı olumlu etkiliyor

Dijitalleşme ile birlikte sanayi ve ekonomi yeni bir evreye taşındığını, işletmelerin dijitalleşmelerini artıracak çözümlerin finansal kârlılıklarına da olumlu katkı sağladığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, “Dijitalleşme, KOBİ’lerin pazardaki varlığı ve konumu açısından da sürdürülebilirliğin garantisi konumunda. Türkiye ekonomisinin yüzde 99.8’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu göz önünde bulundurursak, KOBİ’lerin dijitalleşme ile sadece kendilerinin değil, ülkemizin de kaderini belirleyecek güce sahip olduklarını düşünüyoruz. İşletmelerin dijital iş ortağı olarak Yarına Hazırım Platformumuzda tek çatı altında sunduğumuz çözümler, KOBİ’ler için hayati önemde fırsatlar sağlıyor. Şirketlerin değişime daha hızlı ayak uydurmaları için birçok farklı sektörde ‘Dijital Hizmetler’, ‘Dijital Operasyonlar’, ‘Dijital Teknoloji Platformları’ ve ‘Bilgi Güvenliği’ kategorilerinde 100’ün üzerinde çözüm sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin ve hizmet verdikleri müşterilerin her yerde yüksek mobilite ve yüksek verimliliğe ulaşmalarını hızlandırıyoruz. İzmir’deki “yarına hazır” işletmelerin sayısının artırılması, kuşkusuz Türkiye’nin dijitalleşme skorunun yükselmesinde de önemli bir kaldıraç görevi üstlenecek” dedi.

Toplantı, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri’nin, ColmanDeegan’a hediye takdim etmesiyle son buldu.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir