Arabuluculuk merkezi İZARAMER açıldı

Mahkemelerdeki iş yükünü azaltmak hedefiyle, sorunların dava aşamasına gelmeden çözümünü amaçlayan arabuluculuk uygulaması verimli sonuçlar verirken, bu konuda bir araya gelmiş arabulucuların oluşturduğu İzmir Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi (İZARAMER) yapılan törenle açıldı.

Bugüne kadar 4 bine yakın vaka için arabuluculuk yapmış 39 arabulucunun 4 yıldır sürdürdüğü çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan İZARAMER, her türlü teknolojik ve lojistik donanıma sahip, arabuluculuk mesleğinin niteliğine uygun bir Arabuluculuk Merkezi olarak faaliyete geçti.

İZARAMER Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Sevinç Kabasakal, açılan bu merkezde arabuluculuk ve uzlaştırma ile diğer alternatif çözüm yollarının uygun ortamlarda  yapılmasına ilişkin hizmetin yanı sıra, üniversiteler işbirliği ile Arabuluculuk Temel Eğitimi, Uzlaştırma Eğitimi, Arabulucunun Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi, İleri Arabuluculuk ve Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklarda  İleri Arabuluculuk  Eğitimi gibi faaliyetlerin de yürütüleceğini ifade etti.

Yüksek Yargı, Bölge Adliye Mahkemeleri ile İzmir Mahkemeleri’nden çok sayıda hakim, savcı ile avukat, arabulucu ve iş dünyası temsilcilerinin bir araya geldiği açılışta konuşan İZARAMER Başkanı Kabasakal, “Hedefimiz şimdiye kadar bu alanda yapılmış çalışmalardan daha farklı bir merkez anlayışını ortaya koyarak alternatif çözüm yolları uygulamalarında etkin, nitelikli, arabuluculuk mesleğinin hassasiyetlerinin, niteliklerinin özenle gözetildiği model bir merkez yaratmak” diye konuştu. Arabuluculuk sürecinin tarafsız, bağımsız ve yetkin bir arabulucunun   tarafından yönetilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kabasakal, ayrıca arabuluculuk yapılan mekanların da bu işin niteliğine uygun özelliklerde olması, nitelikli arabuluculuk yürütülmesinin gereklerine uygun olarak tefriş edilmiş, her türlü teknik ve teknolojik donanıma sahip yerlerde yapılması tüm dünyada aranan bir koşul haline geldiğine dikkat çekti.

Arabuluculuk panelde tartışıldı

Açılıştan önce yapılan “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk” paneline ise hukuk camiasının önde gelen isimleri konuşmacı olarak katılırken, çok sayıda avukat ve arabulucu da paneli takip etti. Panelin moderatörlüğünü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakim Umut İlhan Durmuşoğlu yaparken, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Şükrü Saraç “Factoring ve Finansal Kiralamada Ticari Arabuluculuk”, Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cumhur Boyacıoğlu “Bono, Çek Dava Şartı Arabuluculuk”, Dostel Arabuluculuk Merkezi Başkanı Avukat Arabulucu Dursun Yassıkaya ise “Ticari Arabuluculuk ve Arabuluculuk Felsefesi” konularında birer sunum yaptılar.

Panelin açılış konuşmasını yapan İZARAMER Genel Koordinatörü Av. Hülya Sapmaz, arabuluculuğun aslında 2012 yılında çıkan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk yaşantımıza dahil olduğunu belirterek, “Arabuluculuğun, 2018 yılı Ocak ayında İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Para ve Tazminat alacakları için dava şartı haline gelmesi ile  ülkede çalışanlar ve işverenler arasında tanınırlığı giderek arttı. 2019 yılı Ocak ayında da Ticaret Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri için de arabuluculuğun  dava şartı haline  getirilmiş olması ile  arabuluculuk gerçek ve tüzel kişi tacirler için de bilinir ve tercih edilir bir yöntem oldu” dedi. Şu ana kadar tüm Türkiye’de yapılan arabuluculuk sayısının 400 bini aştığını söyleyen Sapmaz, “Tüm dünyada özellikle 1990’lı yıllarda uygulama alanı artan arabuluculuk,  ticari davalarda  sürecin gizli olması nedeni ile  taraflar arasındaki ticari ilişkilerin devam edebilmesi amaçlanan uyuşmazlıklarda özellikle tercih edilen bir çözüm yöntemi olmuştur. Artık bu yöntem ile hukuki uyuşmazlıklar dava sürecine girmeden arabuluculuk vasıtasıyla çözüme kavuşturulabiliyor” diye konuştu.

Merkezin açılış kurdelasını Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Şükrü Saraç, Arabuluculuk Daire Başkanı Hakim Umut İlhan Durmuşoğlu İZARAMER Başkanı Meltem Sevinç Kabasakal kesti.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir